Opleidingen

Ergocoaches en Preventiemedewerkers kunnen door arbomax in-company opgeleid worden. Dat spaart u reiskosten en reistijd en uw medewerkers blijven in hun vertrouwde omgeving. De opleidingen van arbomax worden op maat voor uw onderneming samengesteld, met foto en/of videomateriaal uit uw eigen bedrijf. Zo sluit de opleiding optimaal aan op de bedrijfssituatie. Opleidingen van arbomax zijn interactief en praktisch. Het geleerde kan direct in de praktijk toegepast worden en de cursisten worden ook gestimuleerd om dit te doen. Vervolgopleidingen spelen in op de dagelijkse praktijk en de ervaringen van de cursist.
Directies en eigenaren kunnen kiezen voor een privé-opleiding in een tempo dat in onderling overleg wordt afgesproken. De inhoud kan exact afgestemd worden op uw wensen, zodat er geen overlap is met reeds aanwezige kennis.

- Opleiding Ergocoach
- Opleiding Preventiemedewerker