Arbo advisering en begeleiding

U kunt niet alles weten. En ook uw hoofd P&O of uw Preventiemedewerker loopt wel eens tegen een Arboprobleem aan, waar zij of hij niet direct een oplossing voor weet. Laat arbomax u dan adviseren. Snel, helder en tegen beperkte kosten krijgt u een praktische oplossing voor uw probleem. Op maat natuurlijk. Bij wat meer complexe problematiek of langdurige trajecten, kan arbomax u of de verantwoordelijke medewerker begeleiden en met raad en daad terzijde staan. Neemt u zelf de rol van Preventiemedewerker op u, dan kan arbomax uw deskundigheid, in de vorm van een privé-cursus, op een hoger peil brengen en daarna als vraagbaak dienen. Zo staat u er nooit alleen voor en kunt u zich veel tijd besparen.

- Werkvermogensmonitor in samenwerking met PreventNed
- Arbeidscapaciteit meten met een FCE